Jewish Man in Iran Synagogue

داستان های شخصی

پیش از انقلاب ١٩٧٩ ايران هشتاد هزار يهودى در ايران زندگى مى كرده اند. امروزه كم تر از ٢٥٠٠٠ نفر از يهوديان در ايران باقى مانده اند اگرچه تعداد كمترى می توانند مراسم شان را به صورت آزاد برگزار كنند … ادامه ی مطلب

تاریخ یهود

مهاجرت يهوديان به بابل و سرزمين هاى ايرانى در قرن ششم پيش از ميلاد در دوران سلطنت نبوكدنضر و پس از ويران شدن معبد اول در اورشليم آغاز شد. يهوديان كه به اجبار از يهوديه به بابل كوچانده شده بودند … ادامه ی مطلب

فرهنگ

فرهنگ يهوديان ايرانى در طى تاريخى ٣٠٠٠ ساله شكل گرفته است. اين فرهنگ از جوامع بسيارى كه در اين دوران در ايران زندگى كرده اند تاثير پذيرفته است. هنرمندان يهودى ايرانى زبان عبرى را در دستنوشته هاى تذهيب شده … ادامه ی مطلب