درباره جیمنا

جيمنا: يهوديان با اصليت متعلق به خاورميانه و شمال آفريقا سازمانى است بر اساس ٥٠١ (سى) ٣ كه مركز آن در سانفرانسيسكوى كاليفرنياست، و هدف خود را حفظ و نگهدارى فرهنگ و تاريخ يهوديان ميزراحى و سفاردى قرار داده است و در پى آن است كه حدود يك مليون يهودى با اصليت متعلق به خاورميانه و شمال آفريقا را كه در قرن بيستم از كشورشان رانده شدند به ديگران بشناساند. جيمنا تلاش مى كند به وسيله ى بازگويى داستان فشارها، سختى ها، و جابجايى هاى اجبارى يهوديان ميزراحى و سفاردى جاى خالى روايت ان ها را در تاريخ خاورميانه و شمال آفريقا پر كند.

جيمنا كه در سال ٢٠٠١ كار خود را آغاز كرد با بازنمايى يهوديان سرزمين هاى عرب پيشرو حركت چندفرهنگى يهودى بوده است. ما جايگاهى را فراهم آورده ايم تا يهوديان با اصليت متعلق به خاورميانه و شمال آفريقا بتوانند از سنت هاى غنى فرهنگى و تاريخ خود تجليل كنند و آنها را با گروه هاى مختلف مخاطبين در سراسر آمريكاى شمالى به اشتراك بگذارند. برنامه ى منحصر به فرد ما ديگران را از فشارها و جابجايى هاى اجبارى كه نزديك به يك مليون يهودى ميزراحى و سفاردى در طى ٦٠ سال اخير تجربه كرده اند آگاه مى سازد. جيمنا برنامه هايى را در دانشگاه ها، مراكز اجتماعات، مدارس، كنيساها و كليساها، باشگاه ها و خانه ها برگزار مى كند.

مجمعى از سخنرانان كه از مهاجران ميزراحى و سفاردى تشكيل شده است در سازمان ها و نهادهاى، محلى، ملى، و بين المللى حضور مى يابند و داستان زندگى خود را براى ديگران بازگو مى كنند و شنوندگان را با فرهنگو تاريخ غنى يهوديان خاورميانه و شمال آفريقا آشنا مى سازند.از سازمان ملل گرفته تا دانشگاه هاروارد تا مدارس محلى منطقه ى خليج سانفرانسيسكو فهرست نهادهايى كه ميزبان سخنرانان جيمنا بوده اند تحسين برانگيز است. اين سخنرانى ها در بالا بردن آگاهى نسبت به تاريخ و فرهنگ يهوديان خاورميانه و شمال آفريقا بسيار موثر بوده است. تمامى اعضاى اين مجمع پيش از آن كه داستان زندگى خود را براى شنوندگان بازگو كنند دوره ى حرفه اى آموزشى سخنرانان را تمام مى كنند.

پروژه ى تاريخ شفاهى جيمنا بر آن است كه داستان زندگى شخصى يهوديانى را كه سرزمين هاى عربى را ترك كرده اند و اكنون در ايالات متحده زندگى مى كنند حفظ و نگهدارى كند. تاكنون تلاش هاى كمى در مورد ثبت، نگهدارى، و ارائه ى داستان هاى زندگى جمعى و شخصى در مورد ضربه ها و خساراتى كه يهوديان ميزراحى و سفاردى متحمل شده اند انجام شده است. مهاجران سابق ميزراحى و سفاردى كم كم پا به سن مى گذارند و ما بايد براى حفظ تاريخ يهود و دقت و درستى تاريخى در خاورميانه و شمال آفريقا اطمينان حاصل كنيم كه تاريخ زندگى ايشان به شكلى صحيح ثبت شود. بايگانى رو به تزايد جيمنا از فيلم مصاحبه هاى اديت نشده و بازنوشته ها گرفته تا شهادت هاى مكتوب و كپى اسناد همه براى استفاده هاى پژوهشى براى عموم مردم در دسترس اند. بعضى از اين شهادت هاى ثبت شده در قسمت داستان هاى شخصى در اين سايت ارائه شده اند.

برنامه هاى فرهنگى از قبيل جشن ميمونا، شام شبات ميزراحى، كلاس هاى آشپزى، مجموعه برنامه هاى فرهنگى، و مراسم حنابندان آگاهى عمومى را نسبت به فرهنگ ميزراحى و سفاردى بالا مى برد. از طريق چنين برنامه هايى است كه عموم مردم درك عميق ترى نسبت به فرهنگ غنى يهوديان خاورميانه و شمال آفريقا پيدا مى كنند. تلاش ما براى دستيابى به مخاطبين جديد استمرارى فرهنگى ميان اسرائيل و ايالات متحده ايجاد مى كند، چرا كه نزديك به نيمى از يهوديان اسرائيلى پيشينه ميزراحى يا سفاردى دارند ولى تعداد كمى از آمريكائيان با اين بخش از فرهنگ اسرائيل آشنايند.

براى اطلاعات بيشتر، از جمله براى اصلاع از تقويم فعاليت هاى جيمنا، لطفا از وبسايت اصلى ما در اينجا بازديد كنيد: www.jimena.org